2017-05-31

Här hittar du sammanträdeshandlingar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte alla handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.