2019-03-07

Här finns handlingar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 mars 2019

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Kultur- och fritidschefen informerar

5. Årsbokslut 2019

6. Utredning gällande utveckling av Tveta friluftsgård

7. Utsmyckning av kommunens infartsrondeller - medborgarförslag

8. Handlingsplan för folkbibliotekens strukturutveckling

9. Redovisning av uppföljningen av Miljö- och klimatbokslut 2018

10. Tälje taltidning - utredning

11. Utredning/översyn av scenkonsten i Södertälje - inga handlingar

12. Ärendebalans

13. Meddelanden/anmälningsärenden

14. Delegationsbeslut