Företagande

Nyheter


  • NÄRINGSLIVSFORUM 2019

    2019-05-23: Idag gick årets Näringslivsforum av stapeln, ett forum där Södertäljes företagare, politiker och tjänstemän möts för att diskutera företagsklimatet i Södertälje. Läs mer >


  • Näringslivsforum 23 maj 2019

    2019-05-15: Politiker och tjänstepersoner i Södertälje kommun bjuder in dig som företagare till diskussion kring utmaningar, utbyte av erfarenheter och hur vi tillsammans kan samverka för ett bättre företagsklimat. Läs mer >


  • Nu är vi igång med företagsbesöken med vår politiskastyrgrupp

    2019-04-29: Syftet med besöken är att träffa lokala företagare och få en bild av deras nutida och framtida utmaningar. Hur uppfattar företagen kontakten/dialogen med kommunen och vad kan vi göra för att bli ännu bättre. Läs mer >