Företagande

Nyheter


  • Politikerbesök Skillebyholm

    2019-09-19: Höstens första politikerbesök ägde rum på Skillebyholm där vi träffade Verksamhetsledare Daniel Björklund Jonsson.  Skillebyholm är en mötesplats, ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling. Skillebyholm driver även en gårdsbutik och en restaurang. Läs mer >


  • NÄRINGSLIVSFORUM 2019

    2019-05-23: Idag gick årets Näringslivsforum av stapeln, ett forum där Södertäljes företagare, politiker och tjänstemän möts för att diskutera företagsklimatet i Södertälje. Läs mer >


  • Näringslivsforum 23 maj 2019

    2019-05-15: Politiker och tjänstepersoner i Södertälje kommun bjuder in dig som företagare till diskussion kring utmaningar, utbyte av erfarenheter och hur vi tillsammans kan samverka för ett bättre företagsklimat. Läs mer >