Upphandling

All offentlig upphandling för Södertälje kommun genomförs av Telge Inköp AB, som också ansvarar för upphandlingar för Telge koncernen, Nykvarns kommun, Salems kommun, Flens kommun, Katrineholms kommun och Vingåkers kommun.

Upphandlingarna som genomförs av Telge Inköp har ett årligt värde på cirka 3 miljarder kronor. Vid mer än hälften av upp­handlingarna tecknas så kallade ramavtal, vilket innebär att en viss typ av vara eller tjänst avtalas under en bestämd tidsperiod. Leverantören som tecknar ett ramavtal med Södertälje kommun arbetar långsiktigt med oss, oftast under cirka 2–4 år. Olika upphandlingsförfaranden tar olika lång tid och styrs bla av olika basbeloppsgränser.

Aktuella upphandlingar

För att kunna lämna anbud och vinna en upphandling hos Telge Inköp behöver du registrera ett konto hos Visma Tendsign.

På Visma Tendsigns webbplats hittar du alla aktuella upphandlingar och även kontaktuppgifter till deras kundsupport. Om du mot förmodan inte får svar på dina frågor där kan du också kontakta ansvarig inköpare för annonserad upphandling hos Telge Inköp.

 

Nedan hittar du några av de vanliga frågor och svar som finns om upphandlingar.

Södertälje kommun och andra offentliga myndigheter är skyldiga att följa LOU – lagen om offentlig upphandling.

Telge Inköp AB genomför samtliga annonserade upphandlingar för Södertälje kommun. På Telge Inköps webbplats finns infor­mation om hur anbudet ska lämnas in. För att administrera frågor och dokument som rör kommunens samtliga upphandlingar används verktyget Visma TendSign.

Hela anbudsprocessen är elektronisk och sköts i Visma TendSign. Det är kostnadsfritt att lämna anbud. Aktuella annonser och förfrågningsunderlag erhålls vid registrering i Visma TendSign-systemet.

Eventuella frågor och svar samt kompletteringar hanteras i systemet.

Notera att det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig uppdaterad om aktuell information angående respek­tive upphandling.

Aktuella upphandlingar finns på Telge AB:s hemsida. Sök Aktuella upphandlingar.

En överklagan lämnas till förvaltnings­rätten i det område där upphandlingen genomförts.

Överklagande av en upphandling skall senast ske inom tidsfristen för avtalsspärr, dvs. inom tio dagar från dagen för tilldelnings­beslutet.

Offentliga handlingar kan du beställa genom att skicka e-post till inkop@telge.se.Priset på efterfrågade handlingar regleras efter kommunens debiteringspolicy.

Se aktuella annonserade direktupphandlingar här.

 

Direktupphandling tillämpas när upphandlingsvärdet inte överstiger en så kallad direktupphandlingsgräns och inget upphandlat ramavtal/avtal finns.

 

Om upphandlingsvärdet understiger 100 000 kr kan direktupphandlingen genomföras av certifierade beställare i kommunens verksamhet. En direktupphandling behöver till skillnad från andra upphandlingsformer inte annonseras. Inte heller är det enligt LOU reglerat att utvärderingskriterier skall tillämpas i direktupphandling. Beslut om val av leverantör i direktupphandling skall dokumenteras och beslutet kan meddelas via mail. Avtal tecknas sedan med vald leverantör.

 

Direktupphandlingsgränsen

En direktupphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 586 907 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. Om upphandlingsvärdet överstiger beloppsgränsen skall upphandlingen ske genom annan mer formell upphandlingsform och sker alltid genom Telge Inköp.

En direktupphandling enligt LUF, Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 1 092 436 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler.