Folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Om du ska sälja folköl och tobak måste du anmäla det till kommunens tillståndsenhet innan du börjar sälja. Ska du sälja receptfria läkemedel anmäler du det till Läkemedelsverket. Här kan du läsa om hur du ska göra. Tillståndsplikten omfattar också partihandlare som säljer tobaksvaror till detaljhandeln.

Du anmäler med våra e-tjänster. Observera att för vissa av tjänsterna måste du betala en handläggningsavgift.

Mer information om e-tjänster finns på kommunens webbplats.

Kontaktuppgifter tillståndsenheten och kontaktcenter 

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

Telefonnummer: 08-523 010 00

E-post: tillstandsenheten@sodertalje.se

Här har vi samlat länkar till olika sidor: