Lagar och riktlinjer

När du har fått ditt serveringstillstånd måste du följa de lagar och regler som gäller, bland annat alkohollagen och Södertälje kommuns riktlinjer för serveringstillstånd av alkohol.

Läs om alkohollagen här.

Läs om Södertälje kommuns riktlinjer för serveringstillstånd av alkohol här.

Läs om det kunskapsprov som den som får tillstånd måste klara av på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om vad som krävs och vad kunskapsprov och anmälningsplikt är:

Kunskapsprov om alkohollagen expand_less expand_more

När du ansöker om serveringstillstånd kan du behöva göra ett kunskapsprov för alkoholservering, som visar att du har tillräckliga kunskaper om alkohollagen. 

Kunskapsprovet är ett nationellt prov och ett godkänt resultat gäller i tre år. Du kan skriva provet i Stadshuset mot en avgift,se sida om avgifter. Gör upp om en tid med din handläggare på tillståndsenheten.

I tre situationer behöver du inte skriva provet. Det är om du:

  • söker om ett tillfälligt tillstånd för ett slutet sällskap för första gången
  • redan har ett serveringstillstånd i Södertälje eller en annan kommun
  • kan visa upp ett godkänt kunskapsprov som inte är äldre än tre år.

Läs mer om kunskapsprovet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad innebär anmälningsplikt? expand_less expand_more

När du har fått serveringstillstånd måste du anmäla hos tillståndsenheten när du avser att:

  • påbörja verksamheten
  • göra avbrott i verksamheten
  • ändra verksamhetens omfattning eller inriktning
  • byta ägare för hela eller delar av verksamheten
  • byta ut hela eller delar av bolagsstyrelsen
  • bygga om verksamhetens lokaler eller göra andra ändringar som påverkar tillsynen
  • lägga ned verksamheten.

Anmälan ska göras i förväg. Om det förhållande som du måste anmäla inte har gått att förutse måste du istället anmäla utan dröjsmål, alltså så fort du får reda på det.

Om du bryter mot din anmälningsplikt och inte meddelar tillståndenheten kan du efter en utredning förlora ditt serveringstillstånd. Du är alltid välkommen att ställa frågor till oss på tillståndsenheten. E-postadress under Kontakt för denna sida.