Stadigvarande serveringstillstånd

Ett stadigvarande serveringstillstånd är ett tillstånd för att servera alkoholdrycker som gäller tills vidare. Tillståndet kan gälla servering året runt eller under en viss period under året.

Stadigvarande serveringstillstånd kan beviljas för

 • aktiebolag
 • handelsbolag
 • kommanditbolag som har ett organisationsnummer
 • föreningar som är registrerade hos Skatteverket och som har ett föreningsnummer
 • enskilda firmor.

Du måste kunna redovisa din finansiering för att vi ska kunna bevilja ett stadigvarande serveringstillstånd. Du som söker tillstånd måste kunna styrka finansieringen genom skriftliga underlag som visar varifrån dina pengar kommer och att de nu är dina. Det kan till exempel vara lånehandlingar, reverser, kontoutdrag och andra utdrag.

Detta gäller för handlingarna:

 • De måste vara daterade och underskrivna av alla parter
 • De måste innehålla hela avtalet vid bryggeriavtal
 • Om ett lån har tagits måste du bifoga lånehandlingar från banken och ett kontoutdrag som visar att pengarna förts över till säljaren.
 • Om ett privat lån har tagits måste du bifoga låneavtalet, uppgifter om varifrån långivaren fått sina pengar samt kontoutdrag från långivaren och från låntagaren för att visa att pengarna har förts över.
 • Om aktier har sålts ska du bifoga kontoutdrag från värdepapperskontot.
 • Vid gåvor ska du bifoga gåvobrev samt kontoutdrag från givaren och från mottagaren för att visa att pengarna har förts över.
 • Vid arv ska du bifoga testamente, skifteshandling och kontoutdrag.

Övriga krav du behöver uppfylla för att få tillstånd kan du läsa mer om under rubriken Vad krävs för att få tillstånd.