Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten

Om du under en begränsad tid ska servera alkohol behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd. Det kan till exempel handla om att servera alkohol på en festival eller till ett slutet sällskap.

Du kan ansöka om tillfälligt tillstånd för:

  • Servering till allmänheten, max fem tillfällen per ansökan.
  • Servering till slutet sällskap, max fem tillfällen per ansökan.

Övriga krav du behöver uppfylla för att få tillstånd kan du läsa mer om under rubriken Vad krävs för att få tillstånd