Vad krävs för att få tillstånd?

Tillståndsenheten bedömer om du som söker serveringstillstånd uppfyller kraven i alkohollagen. Vi tittar även på om platsen där alkoholen ska serveras är lämplig utifrån svensk alkohollagstiftning.

 När vi gör bedömningen tittar vi bland annat på:

  • Den sökandes lämplighet när det gäller laglydnad.
  • Om sökande fullgör sina skyldigheter mot samhället, till exempel betalar sin skatt i tid.
  • Sökandes ekonomi, till exempel tidigare konkurser.
  • Om sökandes personliga förhållanden tillåter det engagemang och den insyn i verksamheten som krävs för att vara ansvarig.
  • Om sökande har tillräckliga kunskaper om svensk alkohollag.
  • Om lokalen och köket där alkoholen ska serveras uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.
  • Om det finns tillstånd från miljökontorets livsmedelsenhet för verksamheten.
  • Lokalens placering i samhället, till exempel närheten till skolor eller ungdomsverksamheter.
  • Vilka verksamheten i lokalen riktar sig till, och framför allt att det inte är till ungdomar.
  • Risken för att verksamheter och boende runt omkring lokalen kommer att störas av alkoholserveringen.

Det betyder alltså att vi måste bedöma att tillståndsinnehavaren, lokalen, platsen och grannskapet är lämpliga innan vi kan bevilja ett serveringstillstånd.

För att kunna få ett serveringstillstånd krävs det dessutom att serveringsstället är lämpligt för sitt ändamål ur brandskyddssynpunkt. För mer information brandforsvaret@sbff.se eller kontakta Södertörns Brandförsvarsförbund, telefon 08-721 22 00.

Men vi prövar också den personliga lämpligheten hos den eller de som anses vara personer med betydande inflytande i rörelsen. Det kan vara exempelvis verkställande direktör, ensam firmatecknare, styrelseledamöter, bolagsdelägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav. Även andra ekonomiska intressenter och finansiärer kan komma att prövas.

Du som söker ska ha tillfredställande kunskaper i alkohollagen. Läs mer under rubriken Kunskapsprov om alkohollagen.

För att få serveringstillstånd måste du även servera tillagad mat, och ha flera rätter att välja mellan. Efter klockan 23 får utbudet vara mer begränsat, men nötter och snacks eller färdigköpta smörgåsar uppvärmda i mikrovågsugnen är inte tillräckligt. Du kan läsa om matserveringsplikten i alkohollagen