Återanvändning

Återanvändning

En soffa kan lätt återanvändas

Varje år samlar Södertälje kommun in cirka 14 000 ton grovavfall från hushållen. Men drygt hälften eller uppskattningsvis ca 7 400 ton av det avfallet är intressant att undersöka för återanvändning och på så sätt spara in behandlingskostnader och bidra till minskade klimatutsläpp.

Grovavfall är sådant som är för stort för att samlas in vid vanlig sophämtning och samlas till allra största delen in vid kommunens två återvinningscentraler, Returen och Tveta.

Cirka hälften av grovavfallet utgörs av trädgårdsavfall och annat som inte är relevant för återanvändning, men drygt hälften eller uppskattningsvis ca 7 400 ton är intressant att undersöka för eventuell återanvändning.

Återanvändning är ofta generellt sett bättre ur miljösynpunkt än materialåtervinning. Att tillverka nya produkter kräver energi och material. Även processer inom återvinning kräver energi. När en produkt återanvänds förlängs produktens liv och gör att färre nya produkter behöver produceras vilket innebär en betydande miljövinst.