Nyheter

Nu kan du söka stöd för varumärkesstärkande evenemang 2024

2024-03-26

Hos Södertälje kommun kan du som arrangerar ett evenemang i kommunen fortsättningsvis ansöka om stöd för varumärkesstärkande evenemang. Under 2024 ligger stödet på totalt 500 000 SEK och beloppen som delas ut varierar beroende på bland annat evenemangets storlek.

Evenemangsbidraget är en del av uppdraget att stärka och utveckla Södertälje som attraktiv plats att besöka, bo och verka på. Riktlinjer, varumärkesplatsformen och bestämda prioriteringar 2024 ligger till grund för bedömning.I år kan du söka evenemangsbidrag under fyra perioder. 

Sista ansökningsdatumen 2024 är: 

Period 1 – 8:e april  

Period 2 - 10:e maj 

Period 3 - 10:e september 

Period 4 – 15:e november 

Från sista ansökningsdatum tar det max tre veckor innan du får besked. 

 

De fyra prioriterade teman 2024 är: 

  1. E-evenemang, innovation och en industri i framkant 
  2. Evenemang som främjar världskultur 
  3. Evenemang som främjar ungas innovationer (ålder 12–18) 
  4. Evenemang som främjar utveckling av språk och läsande

Tanken med stödet är att hjälpa till, och har ett särskilt fokus på nya evenemang, evenemang som är på väg att etablera sig och vissa av särskild vikt. 

Bedömningen görs utifrån satta kriterier och prioriterade teman i en evenemangsgrupp som består av personer från olika delar av kommunorganisationen. 

Vill du veta mer klicka här!  

 

Har du frågor eller funderingar hör av dig till  evenemang@sodertalje.se.