Nyheter


Bild på Stadshuset i blått med texten Stadshuset släcker lamporna
Earth Hour 2023

2023-03-23: Världens största miljömanifestation, Earth Hour, infaller i år på lördag den 25 mars klockan 20.30-21.30. Var med och bidra till att vända förlusten av biologisk mångfald och att begränsa klimatförändringarna. Släck lamporna och visa världens beslutsfattare att agera för vår planet. Läs mer >


Street Moves tillför Badhusgatan mer än bara biltrafik

2023-03-22: Street Moves är ett nationellt projekt som ger oss möjlighet att förändra gaturum från att vara bilcentrerade till att skapa möjligheter för fler funktioner och värden. Med hjälp av tillfälliga interaktiva lösningar kan vi skapa plats för vistelse, odling, utegym eller något annat som ger gatan liv. Den gata som ska utvecklas i Södertälje är Badhusgatan. Läs mer >


Alireza Behtoui, professor i sociologi
Att växa upp i fattiga och stigmatiserade områden

2023-03-22: Stadsbiblioteket ordnar en gratis föreläsning på Café Blå, Lunagallerian torsdag 23 mars kl. 12.00-12.45. Lyssna till Alireza Behtoui som forskar om hur det sociala kapitalet påverkar ungdomars utbildningsresultat och utbildningsambitioner. Läs mer >


Drönarbild som visar Maren, Södertälje City.
Södertälje har ansökt till Årets Stadskärna 2023

2023-03-16: Under flera år har Södertälje förberett sig för att vara med och kämpa om utmärkelsen Årets Stadskärna 2023. Nu är en formell ansökan skriven, presentationsmaterial har samlats och Södertälje är officiellt med i matchen. Läs mer >


allé i Farstanäs naturreservat
Farstanäs naturreservat blir kommunalt

2023-03-16: Kommunfullmäktige har beslutat att bilda ett nytt kommunalt naturreservat i Farstanäs. Syftet är att bevara och stärka värdefulla natur- och kulturmiljöer. Föreskrifterna för reservatsbildningen ger också utrymme för utveckling av Farstanäs havsbad och camping i samklang med bevarande av biologisk mångfald och friluftsliv i reservatet. Läs mer >


Ombyggnation av korsning längs med Tvetavägen i Järna

2023-03-14: Vi bygger om en korsning för att ansluta det nya bostadsområdet Norra Myrstugan i Kallfors, Järna, till Tvetavägen. Läs mer >


Underhållsarbete av motorvägsbroarna

2023-03-13: Trafikverket kommer att arbeta med motorvägsbroarna nattetid 13 - 16 mars. Trafiken kommer att stängas av under arbetstiden. Läs mer >


Nu påbörjas förberedande arbeten på Marenplan

2023-03-10: Under våren drar arbeten med att rusta upp Marenplan igång. Under vecka 12 kommer det att utföras en arkeologisk undersökning i inre Maren och under ett par veckor i april stängs Marenbron av för förberedande arbeten. Läs mer >


Hur kan vi göra din omsorg bättre?

2023-03-10: En gång om året skickar Socialstyrelsen ut enkäten "Vad tycker du om din äldreomsorg?" Med start vecka 11 får omsorgstagare enkäten skickad till sin folkbokföringsadress och det är viktigt att så många som möjligt svarar. Läs mer >


Elever och lärare i klassrum, i förgrunden skolböcker.
Tryggheten ökar i Södertäljes skolor

2023-03-09: Tryggheten ökar i Södertäljes kommunala skolor. Det visar den senaste elevenkäten som skickades ut till alla Södertäljes kommunala grundskolor i november 2022. Att tryggheten ökar är ett tecken på att skolornas arbete med att trygga eleverna har varit framgångsrikt. Läs mer >