Nyheter


Mål och budget

2018-03-20: Nu kan du läsa hur Södertälje kommun ska fördela skattepengar, intäkter och statsbidrag för perioden 2018-2020. Mål och budget finns att läsa som e-broschyr. På webbsidan finns en sammanfattning av budgetprocessen och vilka de åtta övergripande målen är som kommunens arbete styrs av. Så småningom kommer det vara möjligt att följa hur kommunen ligger till med måluppfyllelsen. Södertälje kommuns mål och budget fastställdes i slutet av 2017. Läs mer >


Nya spärrtider för Mälarbron från april

2018-03-20: Spärrtiderna för Mälarbron kommer att ändras den 3 april 2018. Läs mer >


Trafikverket tar tillbaka mark inför breddning av bangård

2018-03-19: En del av marken vid pendeltågsstationen Södertälje centrum kommer att ingå i den framtida upprustade bangården. Det innebär att Södertälje kommun inte kan ha kvar parkeringsplatser på den ytan. Läs mer >


Officiellt spadtag för ny gymnastik- och friidrottshall

2018-03-16: Idag samlades ett fyrtiotal personer för det officiella spadtag som markerar byggstart av Södertäljes nya gymnastik- och friidrottshall. Det är en satsning som kommer att stärka idrottslivet i Södertälje. Hallen beräknas vara färdig 2019. Läs mer >


Kommunstyrelsens ordförande utsedd till årets politiker

2018-03-14: Vi gratulerar kommunstyrelsens ordförande Boel Godner som vunnit priset årets politiker. Godner vann priset i Dagens Opinions utmärkelse Årets Opinionsbildare . Läs vidare för motivering. Läs mer >


Förberedelser för ny väg på Slussholmen

2018-03-13: Mälarprojektets arbete på Slussholmen fortsätter och inom kort kommer träd som står på kullen på holmen att avverkas. Det är ett första steg i arbetet för den nya vägen mot Slussbron och den framtida parken. Läs mer >


Fyra ministrar besöker Hovsjöskolan

2018-03-13: På torsdag den 15 mars besöker fyra ministrar Hovsjöskolan i Södertälje. Syftet med besöket är att ta del av Södertäljes arbete med att förbättra skolresultaten eftersom elevernas behörighet till gymnasiet ligger över riksgenomsnittet. Läs mer >


Bordercrossing öppen för allmänheten den 13 mars

2018-03-12: I morgon, den 13 mars, har världsutställningen Bordercrossing öppet för allmänheten mellan 09.00 och 19.00. Läs mer >


Michael Andersson ny förenings- och anläggningschef

2018-03-12: Södertälje kommuns nya enhetschef för förening och anläggning heter Michael Andersson. – Jag hälsar med varmt hjärta Michael Andersson välkommen till Södertälje kommun, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson. Läs mer >


Södertälje kommun får toppnotering i digitaliseringsmätning

2018-03-12: Södertälje kommun återfinns på plats fyra bland Sveriges kommuner i Cloud Republics digitaliseringsmätning, efter Stockholm, Göteborg och Norrköping. Till grund för rapporten ligger data från hemsidor och sociala medier från alla Sveriges 290 kommuner. Läs mer >