Nyheter


Södertälje kommun upprätthåller samhällsviktig verksamhet

2022-10-04: Med anledning av helgens skjutningar i stadsdelen Ronna samverkar kommunen tätt med Polisen för gemensam lägesbild och för att skapa trygghet. Läs mer >


Ögats dag 17 oktober. Event på Tom Tits

2022-10-04: Välkommen till ett intressant event om ögat och synen! Föreläsning och minimässa. Läs mer >


Ny miljö- och klimatstrategi har antagits

2022-10-04: Södertälje kommun har antagit en ny miljö- och klimatstrategi för 2022 - 2030. Strategin är vägledande för kommunens arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Den utgår från Agenda 2030, som är den globala agendan för hållbar utveckling, och kommunens styrdokument Mål och budget. Läs mer >


Turingelunden får ny belysning

2022-10-03: Imorgon, 4 oktober, börjar arbetet med ny belysning i Turingelunden och under Turingebron. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Stöd från kommunen efter helgens skjutningar

2022-10-02: Med anledning av helgens skjutningar i stadsdelen Ronna har Södertälje kommun aktiverat Posom, psykosocialt omhändertagande vid kris och katastrof. Läs mer >


Annons från MSB om egen beredskap. Krisberedskapsveckan 26/9-2/10.
Krisberedskapsvecka

2022-09-26: I dag startar Myndigheten för samhällsskydd, MSB:s krisberedskapsvecka, som i år har tema MAT! Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Läs mer >


Fyra kvinnor i en soffa.
Välkomna till anhörigdagen 6 oktober

2022-09-26: Den 6 oktober uppmärksammas nationella Anhörigdagen, en dag för dig som hjälper och stödjer någon i vardagen. Södertälje kommuns anhörigkonsulenter bjuder in till föreläsningar och samtal som kan stärka dig som anhörig och ge vägledning om din situation. Läs mer >


Välkommen till Näringslivsforum den 11 oktober 2022

2022-09-22: Näringslivsforum Södertälje är en plattform för företagare, politiker och tjänstemän där näringslivsfrågor och Södertäljes företagsklimat diskuteras. Syftet är att hitta en gemensam agenda framåt och skapa en dialog om det lokala näringslivets utmaningar och behov. Läs mer >


Fem personer samlade på en scen.
De blev Årets lärare och Årets arbetsgrupp i grundskolan

2022-09-22: Kristina Just på Hovsjöskolan, Alejandro Ochante Caceres på Brunnsängskolan, Malin Jönsson på Hölöskolan och förstelärargruppen på Tavestaskolan har utsetts till årets lärare och årets arbetsgrupp. En utmärkelse som delades ut av utbildningsnämnden under torsdagen. Läs mer >


Maktskifte i Södertälje 2023–2026

2022-09-22: Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Södertälje har enats om att bilda en ny koalition för att leda Södertälje framåt. Partierna kommer att samverka som Södertäljealliansen med stöd av Sverigedemokraterna och Realistpartiet. Läs mer >