Nyheter


Mer plats åt cyklister på ny cykelgata

2023-09-01: Nu skapar vi mer plats och förbättrar framkomligheten för cyklister på några gator runt centrum. Kringelvägen blir cykelgata och på några enkelriktade gator kan du cykla i båda riktningar. Läs mer >


Uppföljning av social och ekologisk hållbarhet

2023-08-29: Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och för att utveckla Södertälje på ett hållbart sätt har kommunfullmäktige, i Mål och Budget, tagit fram nio övergripande mål. Uppföljningarna, eller boksluten, syftar till att ge en lägesbild över kommunens arbete med att uppfylla dessa mål och de globala målen i Agenda 2030, med fokus på social respektive ekologisk hållbarhet. Läs mer >


allé i Farstanäs naturreservat
Farstanäs naturreservat är nu kommunalt

2023-08-28: Farstanäs naturreservat har övergått från länsstyrelsen till kommunal regi efter att upphävningen av det gamla beslutet vunnit laga kraft den 3 augusti. Läs mer >


Porträttbild av en kvinna och en man.
Välkomna till föreläsningen I dina ögon

2023-08-28: Den 6 september bjuder Södertäljes anhörigkonsulenter in till en föreläsning om hur det kan upplevas att vara förälder till ett barn med neuropsykiatrisk diagnos. Läs mer >


Slussgatan stängs av för biltrafik

2023-08-24: Slussgatan kommer att stängas av för biltrafik med start den 4 september. Detta för att skapa en säkrare arbetsmiljö för Trafikverkets medarbetare vid Slussbygget. Gångtrafikanter, cyklister och busstrafik kommer fortfarande kunna passera.  Läs mer >


Medborgarundersökning 2023

2023-08-24: Hur är det att bo och leva i kommunen, vad är du nöjd med, vad kan förbättras och hur fungerar kommunens service? Det är några av frågorna i medborgarundersökningen som snart genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Södertälje kommun. Läs mer >


Bild på Eva Pedersen Wallin vid utegymmet i Badparken.
Nya möjligheter för en aktiv fritid i Södertälje

2023-08-22: Nu finns det fler anledningar att ge sig ut i Södertäljes många fritidsområden. I år har Södertälje kommun satsat på att uppdatera flera spontanidrottsytor i kommunen. Allt för att uppmuntra Södertäljeborna till en aktiv fritid. Gammal som ung ska ges möjlighet att röra på sig – oavsett vilka förutsättningar man har. Läs mer >


Träffa oss på Södertäljefestivalen!

2023-08-20: Vi från Södertälje kommun finns på Saltsjötorget och vill träffa just dig. Titta förbi och säg hej! Hos oss kan du prova på att vara DJ, pyssla, måla och skapa fritt med olika material, spana in bokbussen, klämma och känna på instrument, ta reda på allt om hur det är att arbeta inom omsorgen, leka relationsskapande aktiviteter, prata framtidens Södertälje. Läs mer >


Centralplans parkering stängs av till 15 september

2023-08-18: Från 23 augusti stängs parkeringsplatserna vid Södertälje station av för bilar när tivolit under Södertäljefestivalen tar plats. Därefter kommer parkeringen fortsatt vara stängd på grund av asfaltering och målning fram till 15 september. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Höjd hotnivå i Sverige

2023-08-18: Säkerhetspolisen meddelad den 17 augusti höjd terrorhotnivån i Sverige från 3 till 4 på en femgradig skala. Södertälje kommuns verksamheter är öppna som vanligt. Vi följer utvecklingen och har löpande dialog med polisen. Läs mer >