Nyheter

2023-09-25 Södertälje är Visit Swedens val för nästa internationella storevenemang: Swedish Workshop 2024

Det står nu klart att Södertälje blir platsen för Visit Swedens nästa affärsmötesevenemang för internationella reseaktörer och svenska besöksnäring. Swedish Workshop väntas locka närmare 200 företag.

2023-09-22 Lotsfunktionen är i gång – ska förenkla för företagare

Satsningen på en så kallad företagslots – en funktion där olika frågor samordnas för att förbättra servicen för den enskilde företagaren har startat. Lotsfunktionen kan beskrivas som en väg in i kommunen. Kommunen tar ett helhetsgrepp kring olika frågor och företagaren möter ökad samordning.

2023-09-22 Öva – årets tema för Beredskapsveckan 25 sept–1 okt

Beredskapsveckan den 25 september–1 oktober har temat öva och är en del av arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar och beredskap inför kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet. Södertälje kommun sprider informationen så att du kan se vad du behöver öva på om krisen kommer.

2023-09-21 Varumärkesstärkande evenemangsstöd

Flera evenemang har gått av stapeln under 2023. Det har både varit kultur- och idrottsevenemang som har fått evenemangsstöd. Evenemang betyder mycket för en plats, både utifrån ekonomi, möjlighet till arbete och varumärkesstärkande effekter. Det finns pengar kvar att söka för 2023. – Läs om årets evenemang och finn information om stöd.

2023-09-21 Nu påbörjas bygget av nya kanalstråket

Nu kan du snart promenera längs med hela kanalen. Nu påbörjas bygget av gång- och cykelvägarna längs med kanalen. Här tillkommer också 18 nya mindre parkytor med sittplatser, växtlighet, utegym, boulebana med mera.  

2023-09-20 Magnus Gyllestad föreslås bli ny stadsdirektör för Södertälje kommun

Magnus Gyllestad, för närvarande kommundirektör i Haninge kommun, föreslås till kommunstyrelsen att anställas som ny stadsdirektör i Södertälje kommun.

2023-09-19 Idag öppnar den nya lekplatsen i Kvarnlunden

Nu öppnar en helt ny lekplats i centrala Södertälje! Lekplatsen ligger i Kvarnlunden och är ett välkommet tillskott för alla barn i den norra delen av stadskärnan.

2023-09-19 "Observatoriet: Konst och liv i den kritiska zonen" – ny utställning på Södertälje konsthall

Mikrober som målar och skyddsrum i Ukraina är exempel på vad du möts av i grupputställningen på Södertälje konsthall – från och med 23 september. I utställningen medverkar tjugofem konstnärer från åtta olika länder som på olika sätt berör aspekter av vår planets ”kritiska zon”.

2023-09-18 I höst erbjuds ungdomar jobb i Södertälje kommun

Under perioden 1 oktober - 15 december 2023 erbjuder Södertälje kommun ungdomsjobb till ungdomar mellan 16-20 år som inte studerar eller redan har ett arbete. Det är en viktig satsning som görs för att öka sysselsättningen för ungdomar i kommunen.

2023-09-18 Nytt utseende på Södertälje kommuns tjänstefordon

Från och med idag, måndag 18 september, börjar Södertälje kommuns tjänstebilar rulla ut med ny foliering.