Samråd om nytt naturreservat i Vasaskogen

gångstig i vasaskogen

Nu öppnar ett samråd om förslag till beslut och skötselplan för det blivande naturreservatet Vasaskogen i Södertälje kommun. Vasaskogen ligger nära Vasa handelsplats vid Måsnaren och här hittar du till exempel Stövelbergets fornborg.

Naturreservatets syfte är att säkra ett tätortsnära naturområde för rörligt friluftsliv. Syftet med naturreservatet är också att bevara och stärka värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald på land och i vatten i närhet till tätbebyggt område.

Den som önskar lämna synpunkter på beslutshandlingarna, som består av föreskrifter och skötselplan, har möjlighet att göra detta under samrådstiden 5 oktober till den 17 november 2023.

Läs mer om samrådet och hur du gör för att lämna synpunkter.