Nyheter

2024-01-26 Södertälje kommun på Science Week

Science Week startar årets hållbarhetsarbete, med besked! Årets program kretsar kring industrins omställning, hur vi bygger mer motståndskraftiga samhällen och hur vi skapar en hållbar utveckling. Notera 30 januari till 1 februari. Södertälje kommun medverkar med flera spännande programpunkter. Välkomna!

2024-01-25 Vill du arbeta som egenerfaren stödperson - Peer supporter?

Har du erfarenhet av att ha återhämtat dig från psykisk ohälsa och/eller beroende och känner att du kommit så långt på din resa att du skulle kunna använda dina erfarenheter för att stötta andra? Som peer supporter; personligt egenerfaren resurs, använder du dina egna erfarenheter av återhämtning för att vägleda andra och bidra med ditt värdefulla perspektiv i verksamheter som arbetar med stödinsatser inom psykisk ohälsa och beroende.

2024-01-25 Jämställdhetspriset

Känner du en person, förening, stiftelse eller ett företag i Södertälje som arbetar med jämställdhetsfrågor? Då ska du senast den 14 februari nominera din kandidat till jämställdhetspriset!

2024-01-19 Vad tycker du är viktigt för ett gott liv i Södertälje?

Södertälje kommun har en strategi för kommunens arbete med social hållbarhet. Kommunen kommer snart att uppdatera strategin och vill ta reda på vad medborgare i Södertälje tänker kring gott liv med god hälsa. För att få reda på vad just du tänker, ska vi genomföra en medborgardialog i form av en webbenkät.

2024-01-15 Dags för samråd för detaljplan för Slussholmen

Nu är detaljplanen för Slussholmen ute på samråd och du har nu möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Slussholmen ska bli Södertäljes nya stadspark med plats för lekplats, ny bryggpromenad, amfiteater och en öppen park. 

2024-01-12 Final i arkitekttävlingen om Luna

Fyra arkitektbyråer är med och tävlar om att forma det nya Lunakvarteret. Idag presenteras de fyra förslagen som kan ligga till grund för ett helt nytt stadskvarter.

2024-01-10 Minnesstund för avliden pojke

Med anledning av den tragiska händelsen där en pojke mist sitt liv håller Hagabergs kapell öppet under eftermiddagen och kvällen på torsdag.

2024-01-10 Nu bygger vi ett nytt cykelgarage i Järna

Järna stationsområde får ett helt nytt cykelgarage, beläget vid uppgången Norra Järnvägsgatan bredvid befintliga cykelställ.

2024-01-09 Södertälje kommun, Arbetsförmedlingen och Scania i gemensamt projekt för ökad mångfald och sysselsättning

Hösten 2022 bildade Scania, Arbetsförmedlingen samt arbete och försörjning i Södertälje kommun ett projekt för att få fler kvinnor i arbete. I dagens samhälle är cirka 70 procent av de arbetslösa i Södertälje kvinnor, och Scania har satt som mål att ha minst 30 procent kvinnor anställda. För att uppnå detta mål inledde de ett samarbete för att skapa möjligheter för fler kvinnor att arbeta inom Scania.

2024-01-03 Telge återvinning tar över ansvaret för återvinningsstationer

Den 1 januari 2024 kommer kommuner runt om i Sverige att ta över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen. I Södertälje är det kommunägda bolaget Telge Återvinning som från årsskiftet ansvarar för återvinningsstationerna.