Nyheter

2023-08-29 Uppföljning av social och ekologisk hållbarhet

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och för att utveckla Södertälje på ett hållbart sätt har kommunfullmäktige, i Mål och Budget, tagit fram nio övergripande mål. Uppföljningarna, eller boksluten, syftar till att ge en lägesbild över kommunens arbete med att uppfylla dessa mål och de globala målen i Agenda 2030, med fokus på social respektive ekologisk hållbarhet.

allé i Farstanäs naturreservat
2023-08-28 Farstanäs naturreservat är nu kommunalt

Farstanäs naturreservat har övergått från länsstyrelsen till kommunal regi efter att upphävningen av det gamla beslutet vunnit laga kraft den 3 augusti.

Porträttbild av en kvinna och en man.
2023-08-28 Välkomna till föreläsningen I dina ögon

Den 6 september bjuder Södertäljes anhörigkonsulenter in till en föreläsning om hur det kan upplevas att vara förälder till ett barn med neuropsykiatrisk diagnos.

2023-08-24 Slussgatan stängs av för biltrafik

Slussgatan kommer att stängas av för biltrafik med start den 4 september. Detta för att skapa en säkrare arbetsmiljö för Trafikverkets medarbetare vid Slussbygget. Gångtrafikanter, cyklister och busstrafik kommer fortfarande kunna passera. 

2023-08-24 Medborgarundersökning 2023

Hur är det att bo och leva i kommunen, vad är du nöjd med, vad kan förbättras och hur fungerar kommunens service? Det är några av frågorna i medborgarundersökningen som snart genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Södertälje kommun.

Bild på Eva Pedersen Wallin vid utegymmet i Badparken.
2023-08-22 Nya möjligheter för en aktiv fritid i Södertälje

Nu finns det fler anledningar att ge sig ut i Södertäljes många fritidsområden. I år har Södertälje kommun satsat på att uppdatera flera spontanidrottsytor i kommunen. Allt för att uppmuntra Södertäljeborna till en aktiv fritid. Gammal som ung ska ges möjlighet att röra på sig – oavsett vilka förutsättningar man har.

2023-08-20 Träffa oss på Södertäljefestivalen!

Vi från Södertälje kommun finns på Saltsjötorget och vill träffa just dig. Titta förbi och säg hej! Hos oss kan du prova på att vara DJ, pyssla, måla och skapa fritt med olika material, spana in bokbussen, klämma och känna på instrument, ta reda på allt om hur det är att arbeta inom omsorgen, leka relationsskapande aktiviteter, prata framtidens Södertälje.

2023-08-18 Centralplans parkering stängs av till 15 september

Från 23 augusti stängs parkeringsplatserna vid Södertälje station av för bilar när tivolit under Södertäljefestivalen tar plats. Därefter kommer parkeringen fortsatt vara stängd på grund av asfaltering och målning fram till 15 september.

Illustration av ett i som i information
2023-08-18 Höjd hotnivå i Sverige

Säkerhetspolisen meddelad den 17 augusti höjd terrorhotnivån i Sverige från 3 till 4 på en femgradig skala. Södertälje kommuns verksamheter är öppna som vanligt. Vi följer utvecklingen och har löpande dialog med polisen.

Tack Södertäljes lärare.
2023-08-17 Årets lärare har fått utmärkelser

Utbildningsnämnden delar ut flera utmärkelser under året 2023 till elever i grundskolan, lärare, förskolelärare - individ eller grupp, samt till elev- och barnhälsomedarbetare – individer och team, inom den kommunala verksamheten.