Utmärkelser för årets förskolelärare och arbetslag har delats ut

Utmärkelser för årets förskolelärare och arbetslag har delats ut

Den 6 september 2023 delades utmärkelser ut för årets förskolelärare i samband med att omkring 450 förskolelärare samlades för en gemensam inspirationseftermiddag i Stadshuset.  

Utbildningsnämnden delar ut flera olika utmärkelser under året 2023 till bland annat lärare/förskolelärare - individ eller grupp, samt till elev-/barnhälsomedarbetare – individer och team, inom den kommunala verksamheten. Nytt för i år är att det även delas ut pris ut till medarbetare som har arbetat särskilt förtjänstfull med elevhälsa på olika sätt.

”Vi har haft utmärkelser till förskollärare och arbetslag i flera år som ett sätt att uppmärksamma allt det goda som sker i våra olika verksamheter och som ett sätt av många att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är också ett sätt dela med sig av goda exempel och att inspirera varandra i våra olika områden” säger Katarina Weidenhaijn, verksamhetschef Södertäljes förskolor.

Kriterier för årets utmärkelser är att dessa personer tydligt åstadkommit en förbättrad kvalitet i undervisningen, aktivt har arbetat för skolans eller förskolans uppdrag samt har haft en synlig påverkan på barn- och elevers resultat i en grupp, klass eller i en förskola eller skola. Det som personen eller gruppen har åstadkommit ska också kunna kopplas till förbättringsområdena inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Pris för årets förskolelärare tilldelades Veronica Barabas, Pumpan Västra och Sofia Finn Sjögren, Växthuset Rosenlund-fornhöjden. Båda har visat ett starkt engagemang i sina pedagogiska uppdrag.

Pristagare

Pris för årets arbetslag inom förskola gick till avdelningen Björken Ljungbacken i Järna, samt avdelningen Prästkragen Björken i Ronna. Arbetslagen har på bästa vis stöttat och engagerat barnen i sin undervisning och systematiskt utarbetat strategier för att stärka kvaliteten i undervisningen.

alla pristagare

 

Vi säger stort grattis till samtliga!