Nyheter

Medborgarundersökning 2023

2023-08-24

Hur är det att bo och leva i kommunen, vad är du nöjd med, vad kan förbättras och hur fungerar kommunens service? Det är några av frågorna i medborgarundersökningen som snart genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Södertälje kommun.

Medborgarundersökningen görs vartannat år och syftet är att mäta hur invånarna ser på Södertälje kommun. Under perioden 24–31 augusti skickas information om årets undersökning ut till 2400 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen. Enkäten med frågorna skickas ut 22 september-2 oktober.

Besvara på webben eller papper

Deltagarna i undersökningen kan svara antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut.

Andra språk

Webbenkäten går att besvara på svenska och engelska. Pappersenkäten finns även på arabiska. För att få en arabisk enkät behöver deltagarna kontakta SCB.
Här på SCB:s webbplats finns mer information om undersökningenÖppna i nytt fönster

Sista dag att skicka in pappersenkäten med post är den 3 november, sista dag att besvara webbenkäten är den 7 november.

Ett viktigt verktyg för kommunen

Det är helt frivilligt att svara på frågorna, men beskrivningen av invånarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom resultatet är ett bra verktyg för att kommunen ska kunna följa upp vad invånarna anser om flera verksamhetsområden, exempelvis skolan och äldreomsorgen men även fritidsmöjligheter, boende och trygghet.