Start för arbets- och näringslivsnämnden

Idag den 4 september håller den nya nämnden sitt första möte och målet för nämnden är att fler Södertäljebor ska komma i utbildning för vuxna och/eller arbete och egen försörjning, samt förbättra kommunens näringslivsklimat.

Nämndordförande för den nya nämnden blir Maria Fritz Warg (M), kommunalråd.

Målet för nämnden att dels att hjälpa Södertäljebor att komma i egen försörjning, dels att arbeta för ett bättre näringslivsklimat.

Ett gott näringslivsklimat är fundamentalt viktigt för en kommun eftersom det skapar jobb och i förlängningen skatteintäkter.

Nämnden är helt ny viket speglar sig i det första sammanträdet som bland annat behandlar: information - verksamhetsplan samt budget för arbets- och näringslivsnämnden, delegationsordning, sammanträdesplan och beslut om uppföljning av näringslivsstrategin.

Maria Fritz Warg (M), kommunalråd, blir nämndordförande för nya nämnden.