Bakgrundskontroller av anställda och slutkandidater vid rekryteringar

Bakgrundskontroller av anställda och slutkandidater vid rekryteringar

Magnus Gyllestad, stadsdirektör Södertälje kommun

Sedan hösten 2022 bakgrundskontrolleras kommunkoncernens anställda, det sker även kontroll av slutkandidater i rekryteringar. Syftet är att ha en säker och trygg verksamhet för Södertäljeborna, och även en trygg arbetsmiljö för medarbetare. Efter kritik från JO ses nu upplägget med kontrollerna över, under tiden kommer de att pausas.

Beslutet att införa bakgrundskontroller fattades av kommunfullmäktige den 30 november 2020. Sedan hösten 2022 bakgrundskontrolleras kommunkoncernens drygt 7 000 anställda med viss regelbundenhet. Det sker även kontroll av slutkandidater i rekryteringar, en rutin som introducerats successivt sedan kontrollerna startade. Information som kontrolleras är offentliga handlingar hos bland annat domstolar och Åklagarmyndigheten. Det som kontrolleras är eventuell träff kopplat till brottstyperna: sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott och ekonomiska brott.

Södertälje är första kommunen i landet med så omfattande bakgrundskontroller.

Förhindra att organiserad brottslighet får vägar in i våra verksamheter

Magnus Gyllestad, stadsdirektör, Södertälje kommun, kommenterar syftet med att kommunen infört bakgrundskontrollerna.

  Vi måste kunna garantera Södertäljeborna att kommunen har en trygg och säker verksamhet, utan risker för någon koppling till brottslighet. Medborgare ska även kunna lita på att vi gör allt vi kan för att motstå korruption och otillbörlig påverkan. Vi ska förhindra att organiserad brottslighet får vägar in i våra verksamheter. Inga medarbetare ska ha koppling till kriminella nätverk, oegentligheter, fusk och bedrägerier, eller i övrigt begå brott mot arbetsgivare eller mot exempelvis barn och elever eller vård- och omsorgstagare,

Bakgrundskontrollerna har kritiserats av fackförbund och det har gjorts anmälningar till justitieombudsmannen (JO). Den 19 oktober kom JO:s beslut där skarp kritik riktas mot kommunstyrelsen i Södertälje kommun. JO anser bland annat att kontrollerna strider mot skyddet för den personliga integriteten som finns i regeringsformen och Europakonventionen.

Detaljer i upplägget ses nu över

Magnus Gyllestad understryker att det känns viktigt att inte bryta mot lagar och att kritiken från JO tas på allvar.

  Nu ska vi utvärdera och analysera det JO beskriver i sin bedömning. Under tiden pausas kontrollerna. Vi kommer se över detaljer i upplägget av vårt arbete, för att hitta konstruktiva sätt att tillmötesgå JO:s synpunkter.

Inte bara en fråga för Södertälje 

Samtidigt är kommunens inställning att bakgrundskontroller måste fortsätta i någon form. De är ett viktigt verktyg för att hindra kriminella att få anställning i Södertälje kommunkoncern.

  Det här är en prioriterad fråga för fler än Södertälje kommun. Personer som söker anställningar för att begå kriminella handlingar är en viktig fråga för hela vårt land, säger Magnus Gyllestad.