Nyheter

Nytt vattenskyddsområde för Södra Mälaren – möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

Bilden visar en karta där Södra Mälarens vattenskyddsområde är utmarkerat.

2023-10-11

Länsstyrelserna i Stockholms län och Södermanlands län har upprättat ett förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Södra Mälaren. Nu har du som är boende eller verksam i området möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med det nya vattenskyddsområdet och föreskrifterna är att ge ett långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen i området.

Skyddsföreskrifterna beskriver hur marken får användas och hur olika ämnen får hanteras, exempelvis vad gäller avfall, gödsel och kemiska produkter.

Mer detaljerad information finns i de föreslagna skyddsföreskrifterna. Hela förslaget till beslut finns att läsa här:

Förslag till beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Södra Mälaren

Vattenskyddsområdet omfattar delar av Södertälje, Ekerö, Salems och Strängnäs kommuner.

Se karta här

Möjlighet att yttra dig innan den 23 november

Nu har du som bor eller är verksam inom det föreslagna vattenskyddsområdet möjlighet att lämna eventuella synpunkter innan förslaget läggs fram för beslut.

Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 23 november 2023.

Vänligen ange diarienummer 513-9197-2012 i yttrandet.

Yttrandet skickas till stockholm@lansstyrelsen.se eller till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm

Förslaget finns även tillgängligt i Södertälje kommun, Kontaktcenter, Nyköpingsvägen 26 eller hos Telge Nät på Storgatan 42 i Södertälje.

Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats

Frågor om förslaget besvaras av Länsstyrelsen i Stockholm.

Kontakt: Maria Sävström, maria.savstrom@lansstyrelsen.se