Årlig konferens om arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd

rollups med text på, knutnätverketslogga

Den årliga nationella KNUT-konferensen äger rum idag den 10 oktober. KNUT är ett kommunalt nätverk för utveckling. Kommunerna Södertälje, Haninge, Salem, Sundbyberg, Nynäshamn och Värmdö leder partnerskapets arbete. Nätverket samordnas av två medarbetare, en från Södertälje och en från Haninge kommun.

De samarbetar även med andra kommuner, myndigheter och organisationer som brinner för att förbättra och utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser. KNUT-konferensen har anordnats under flera år och är en välbesökt plattform för kunskapsutbyte.

Årets konferens sänds från Södertälje stadshus och är digital. På programmet finns många intressanta och högaktuella presentationer.

Polisen i Stockholm presenterar hur de tillsammans med Södertälje kommun arbetar med frågan om förebyggande arbete mot bidragsbrott.

Palle Storm föreläser om socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och vilka arbetssätt, metoder och möjligheter till förebyggande arbete.

Ulrika Vikman från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, presenterar en sammanställning angående svensk och internationell forskning rörande insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för flyktingar och andra med en svag anknytning till arbetsmarknaden.

Representanter från SKR lyfter flera aktuella frågor rörande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsområdet.

En mycket intressant dag för alla som arbetar inom de berörda områdena.