Södertälje finalist i rankningen Sveriges Miljöbästa kommun

Södertälje finalist i rankningen Sveriges Miljöbästa kommun

Kommunrankningen Sveriges miljöbästa kommun genomförs varje år av tidningen Aktuell Hållbarhet. Syftet är att mäta kommunernas ambition och aktivitet på miljöområdet. Södertälje tar en topp-tio-plats!

-Det är så roligt att Södertälje har kommit så här långt i rankningen Miljöbästa kommun. Södertälje gör mycket bra som även är spets i miljö- och klimatarbetet.. Det är många medarbetare i kommunkoncernen som har bidragit till denna fina placering och det är roligt att det uppmärksammas nationellt, säger Ebba Jordelius, miljöstrateg på enheten för utredning och hållbarhet.

Rankningen är baserad på en enkät där kommunerna själva har svarat på ett antal frågor som rör allt från transporter till livsmedel, stadsplanering och koldioxidbudgetar. Nytt för i år är att även de konsumtionsbaserade utsläppen i kommunerna kartläggs. 

Resultatet från enkäten räknas sedan ihop med aktuell data från ett flertal olika externa källor, bland annat från Vattenmyndigheten, SCB, SKR, Boverket, Miljöfordon Sverige och Avfall Sverige.

-Vi är så klart väldigt glada över denna placering. Vi har höga ambitioner för Södertälje och arbetar proaktivt över hela kommunkoncernen med att bli en mer hållbar kommun. Det är viktigt att sätta mål och följa upp, vilket vi gör bland annat genom Miljö- och klimatstrategin och flera andra styrdokument som har betydelse för kommunens arbete, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande för Hållbarhetsutskottet.

Det slutliga resultatet för kommunrankningen och Södertäljes placering kommer att presenteras den 3 oktober under konferensen Hållbar kommun.

Här kan du läsa mer om de tio finalisterna och hur rankningen går till.

Här kan du läsa Södertälje kommuns miljö- och klimatstrategi.

 

Södertälje är också en av länets bästa inom klimatanpassning

Södertälje kommun är tillsammans med Botkyrka och Danderyd bäst på klimatanpassning i Stockholms län. Enligt IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk försäkring som rankat svenska kommuners klimatanpassningsarbete, hamnar Södertälje kommun bland länets topp tre bästa.

Enligt rapporten lyfts tre rekommendationer:

  • Proaktivitet, att växla från reaktivt till proaktivt klimatanpassningsarbete.
  • Identifiering av sårbarheter och risker.
  • Politiska beslut och långsiktighet.

-Med de senaste årens extrema väderhändelser är det nu fler som får upp ögonen för hur viktigt det är med klimatanpassning. Vi var tidigt ute och jobbar medvetet för att Södertälje ska klara sådant som översvämningar och höga temperaturer. Det gör mig stolt att vi är bland de främsta i länet när det gäller klimatanpassning, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande för Hållbarhetsutskottet.

Här kan du läsa hela rapporten Klimatanpassning 2023.