22 miljoner i byggbonus till Södertälje

Södertälje får drygt 22 miljoner kronor i extra byggstöd från regeringen, så kallad byggbonus.

Den statliga byggbonusen är ett bidrag som infördes 2016. Södertälje kommun tilldelas i år 22 039 851 kronor, och kommunen har under perioden 1 augusti förra året till samma datum i år gett så kallat startbesked för 742 bostäder.

- Detta är otroligt glädjande, och visar att vi växlat upp takten i byggandet ordentligt. Vi tillhör de kommuner som får högst bonus i Stockholms län. Det är ett kvitto på ett framgångsrikt arbete som nu fortsätter, säger Håkan Buller, stadsbyggnadsnämndens ordförande. 

För att få ta del av byggbonusen måste kommuner som ansöker om bidraget uppfylla ett antal krav som ställs, exempelvis riktlinjer för bostadsförsörjning och en aktuell översiktsplan. I år betalas 1,8 miljarder kronor ut, och därefter 1,3 miljarder kronor årligen. 199 av landets 290 kommuner får byggbonus i år.

- Min förhoppning är att delar av bonusen ytterligare kan förstärka arbetet med strukturplaner och utvecklingen av våra stads- och kommundelar, där vi redan i dag har arbete i gång för stadsutveckling med bland annat nya verksamheter, handel, mötesplatser, kultur, idrott och motsvarande cirka 15 000 nya bostäder, säger Håkan Buller.

Regeringens pressmeddelande

Boverkets lista på beviljade bidrag till kommunerna.