Nya regler vid val av förskoleklass

Från och med höstterminen 2017 använder Södertälje kommun den så kallade relativa närhetsprincipen vid val av förskoleklass. Detta är ett politiskt beslut som fattades i utbildningsnämnden under våren 2016.

Relativ närhet används för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Om två elever önskat samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Ingen elev har alltså garanterad plats i den närmaste skolan eller förtur dit. Det som räknas är skillnaden i gångväg till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten.

- Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren vill att barnet ska gå, men alla elever har samtidigt rätt till en skola med närhet till hemmet. Om en skola inte har plats för alla elever som önskat skolan, fördelas platserna utifrån urvalsprincipen relativ närhet, säger Tina Hammarström, skolexpert på Södertälje kommun.


Så här räknar vi ut relativ närhet:
• Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan. Med avstånd avses gång- eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen.
• Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa närheten.
• Vi jämför sedan den relativa närheten för alla elever som har sökt till samma skola och som konkurrerar om platserna.

Har du som vårdnadshavare frågor är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.