Stor ökning av sökande till Torekällgymnasiet

På Torekällgymnasiet har antalet sökande i det preliminära gymnasievalet ökat med 35 procent sedan förra året. Det program som flest söker till är bygg- och anläggningsprogrammet.

Carin Caputo, rektor på Torekällgymnasiet, är glad att fler och fler ungdomar ser möjligheterna med skolans program:

– Yrkesprogram är ett smart val då man både utbildar sig till arbete och har möjlighet att få högskolebehörighet. Vi har arbetat mycket målmedvetet med att stärka kvaliteten i utbildningarna genom samarbeten med yrkesbranscherna och med andra aktörer utanför skolan.

Det finns också ett stort intresse för den nya vård- och omsorgsutbildningen på Torekällgymnasiet som kommunen utformar tillsammans med branschföreträdare. Totalt är det 36 sökande till 14 platser.

– Totalt ökar antalet elever till yrkesutbildningarna i Södertälje, vilket visar att eleverna i högre grad än tidigare väljer gymnasieprogram som leder direkt till arbete, säger Heléne Rådbrink, verksamhetschef för gymnasierna i kommunen.