Storsatsning på förskollärare och lärare

Under en presskonferens i dag presenterades fyra åtgärder för att förbättra Södertäljes attraktionskraft som lärarkommun.

Åtgärderna handlar om en lönesatsning, stipendier, pengar för lärare för att omsätta forskning i klassrummet och ämnesbaserad kompetensutveckling.

 

Lönesatsning

En av åtgärderna innebär 1 500 kronor extra i årets lönerevision för cirka 140 lärare och förskollärare. Staten gjorde förra året en satsning på lärares löner med hjälp av lärarlönelyftet. Den satsningen tog Södertälje del av. Nu kompletteras med en egen satsning. Den extra satsningen omfattar lärare som inte fått del av förstelärarreformen eller lärarlönelyftet.

 

Stipendier

20 stipendier – fem i förskolan, tio i grundskolan och fem i gymnasieskolan – ska delas ut varje år till förskollärare och lärare som gjort viktiga insatser för att utveckla förskolan och skolan, och som har förbättrat barnens och elevernas förutsättningar att nå målen. Stipendierna är på 10 000 kronor (efter skatt). Ansökan ska ske under våren och utdelningen i samband med läsårsslut. Kriterier och urvalsprocess ansvarar utbildningskontorets ledningsgrupp för tillsammans med förskolechefer och rektorer.

 

Lokalt FOU-bidrag

FOU står för forskning och utveckling. Kommunen vill stimulera förskollärare och lärare att omsätta skolforskning i det egna arbetet. Därför inför vi en modell där man inom ramen för sin tjänst kan få möjlighet att tillämpa aktuell forskning i syfte att förbättra kvaliteten i undervisningen. Såväl enskilda lärare som grupper av lärare ska kunna ansöka om FOU-bidrag. I ansökan ska framgå vad det är för forskningresultat man vill tillämpa och vilka effekter man förväntar sig i barnens eller elevernas lärande och utveckling. Satsningen gäller från och med läsåret 2017/2018. 

 

Ämnesbaserad kompetensutveckling

Tre dagar om året avsätts för en ämnesbaserad kompetensutveckling för lärare i grundskolan och gymnasiet. I förskolan finns redan en modell för gemensam kompetensutveckling. Ansvariga för innehållet är utbildningskontorets ledningsgrupp i dialog med rektorer, lärare och lärarnas fackliga organisationer. Ekonomiska resurser avsätts för att möjliggöra att forskare och andra externa aktörer ska kunna leda kompetensutvecklingen. Satsningen gäller från och med läsåret 2017/2018.

- Vi jobbar långsiktigt med att vara en attraktiv skolkommun. Under flera år har vi gjort spännande satsaningar för att höja kvaliteten i våra skolor och förskolor, till exempel tvålärarmodellen. Nu tar vi nästa steg och satsar på det som är bra för lärare men också för barn och elever, säger utbildningsdirektör Peter Fredriksson.