Agri Urban

Södertälje kommun står som värd för en konferens inom EU programmet URBACT III. Projektet heter AGRI-URBAN och har som målsättning att stärka sysselsättningen inom de gröna näringarna.

Den 22-24 maj kommer Södertälje att stå värd för en konferens inom EU programmet URBACT III. Projektet heter AGRI-URBAN och har som målsättning att stärka sysselsättningen inom de gröna näringarna.

De 10 partners som tillsammans med Södertälje bildar nätverket ska under projekttiden hitta inspiration av varandra. Projektet syftar även till att varje partner skriver en lokal handlingsplan för hur de framöver ska arbeta med att möjliggöra nya kommunala innovativa initiativ inom lokal odling. Projektet pågår under 2 år mellan juni 2016 och juni 2018.

De små/medelstora kommuner som medverkar i nätverket kommer från: Spanien, Italien, Belgien, Wales, Grekland, Lettland, Kroatien, Portugal och Frankrike.

Södertälje välkomnar sina 10 partners genom att de får ta del av kommunens kunskap och erfarenhet kring att arbeta med hälsosam och klimatsmart skolmat samt genom att visa upp de verksamheter i kommunen som på olika sätt arbetar inom de gröna näringarna.

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner kommer att öppna konferensen måndagen den 22 maj följd av Stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller och Tekniska nämndens ordförande Emilia Pettersson. Sedan kommer kostchef Sara Jervfors samt projektledare Helena Nordlund att berätta om Södertäljes erfarenheter.