Allmänna platser ska terrorskyddas

"...vi kan inte förvänta oss att terroristhoten försvinner. Vi måste räkna med att IS letar efter andra sätt att verka." Säger säkerhetskommissionären Julian King

Oron för att terrordåden ska öka runt om i Europa blir mer och mer påtagligt. Som ett svar på detta vill EU-kommissionen sätta in starkare insatser för att säkra de offentliga platserna runt om i EU. Runt 1.1 miljarder kronor kommer öronmärkas till detta redan i år. "Vi tror att vi kan vidta åtgärder för att göra allmänna platser mindre sårbara utan att i grunden ändra deras karaktär."

Kommissionen önskar även att samarbetet förstärks mellan nationella myndigheter och företag för ett effektivare erfarenhetsutbyte.

Julian King, vill också se att en större beredskap finns för terrordåd som kan innehålla eventuella kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Viktigt att poängtera, inga sådana ökade risker finns i dagsläget. King menar att " vi måste vara förberedda."