Ändring av hastighetsgränser i Järna

Den 13 november kommer ny hastighetsbegränsning gälla i del av Järna tätort. Södertälje kommun kommer att skylta om till 40 km/tim gällande en sträcka på Turingevägen/Nykvarnsvägen och en bit in på Tvetavägen.

Södertälje kommun kommer att ändra hastighetsgränserna i delar av Järna tätort. Den nya hastigheten kommer att beröra en sträcka på Turingevägen/Nykvarnsvägen, från Bergsgatan och en bit efter Vadsbrovägen, samt en bit på Tvetavägen. Vi kommer att skylta om till 40 km/tim och den nya hastighetsbegränsningen kommer att gälla från och med den 13 november 2017.

Arbetet med att se över hastighetsbegränsningar ingår i vårt arbete med kommunens Hastighetsplan. Den grundar sig i Nollvisionen  som all trafiksäkerhetsarbete i Sverige utgår ifrån. Nollvisionen är fastställd genom ett beslut i riksdagen och arbetar för bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Vår Hastighetsplan är dessutom en del av ”Rätt fart i staden” som är en metod för att se över hastighetssystemet i hela Sverige genom att tydliggöra kopplingen mellan gatans utformning och tillåten hastighet så att "hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som människan tål".