Angående medias rapportering om IT-attacker

I tisdags rapporterade lokala medier; Länstidningen Södertälje och SVT Södertälje, att kommunen drabbats av IT-attacker, så kallade utpressningsvirus. Det handlar om två IT-attacker det senaste året, där ett fåtal medarbetare drabbades. IT-attackerna upptäcktes i ett tidigt skede.

– Vi arbetar ständigt med att se över skyddet mot olika former av IT-attacker. Men precis som i alla organisationer händer det då och då att virus slinker igenom våra säkerhetssystem, säger Fredrik Wellner, IT-arkitekt, IT-enheten, Södertälje kommun.

Som lokala medier rapporterar har Södertälje kommun drabbats av IT-attacker två gånger under det senaste året. I november 2016 och februari 2017. Vi de tillfällena har det varit få datorer som drabbats.

De filer som krypterades vid attackerna kunde återskapas, kommunen förlorade alltså inte någon viktig information.

Lösensummor har inte betalats ut

Det som Södertälje kommun och andra organisationer råkat ut för är så kallade utpressningsattacker. Det innebär att ett program låser datorn och krypterar filer på gemensamma mappar. Personerna som drabbas uppmanas att betala en lösensumma för att få tillbaka filerna.

Södertälje kommun har aldrig betalat en lösensumma som begärts av utpressarna.

Uppmaningen till kommunens medarbetare – och medborgare:

Klicka inte på länkar eller bifogade filer i e-post som:

  • erbjuder något som är för bra för att vara sant
  • är dåligt skrivna
  • verkar konstiga
  • som tycks komma från kända avsändare men som du inte förväntar dig e-post ifrån

Det gäller oavsett om du hanterar e-post på din dator hemma, på arbetet eller i din telefon. Klickar du riskerar du att förlora dokument och kan få problem med datorn eller telefonen.