Är du arbetsgivare och vill göra en insats för ungdomar i Södertälje kommun?

Vill du ge en ung person en praktikplats och därigenom skapa en meningsfull sysselsättning och motivation till fortsatta studier eller framtida yrkesval? Kontakta oss på Ung i Tälje – KAA.

Enligt skollagen ska alla kommuner hålla sig informerade om hur ungdomar mellan 16
och 19 år som inte går i skolan är sysselsatta. Det rör ungdomar som har gått ut nian men inte har fyllt 20 år och inte går på eller ha ravslutat ett nationellt program i gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande. Kommunerna ska också se till att de här ungdomarna erbjuds en lämplig sysselsättning. Det kan röra sig om studier, praktik eller arbete. Därför finns vi, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Ung i Tälje.

 

Kan du ta emot en praktikant?

Genom att ta emot en praktiserande ungdom ger du honom eller henne insyn i arbetslivet, en rad i sitt CV och förhoppningsvis bra kontakter. Din insats är viktig för ungdomens fortsatta personliga utveckling och framtida yrkesval. Vi är intresserade av praktikplatser, allt ifrån ett par timmar i veckan till heltidspraktik. Allt kan göra skillnad för en ungdom och vi ser detta som en insats för samhället.

Vill du veta mer? Läs vår folder eller ta kontakt med oss