Arrendetomter Näsets udde

3 tomter med utsikt över Södertälje kanal, Hallsfjärden respektive Torpaviken. Tomterna utbjudes som bostadsarrende för fritids- eller permanentboende. Endast 10 minuter från centrala Södertälje och 45 minuter till Stockholms innerstad.

 

Näsets udde är en av de sista miljöerna från”badortsepoken” med 10 hus som används som fritidshus eller permanentbostäder. Inom området ligger Glashyttans värdshus och Torpa pensionat samt ett allmänt havsbad. Att bygga ett nytt hus inom denna känsliga miljö kräver därför att byggnadensutformning passar in i miljön varför en särskild prövning kommer att ske – förutom sedvanligt bygglov – av kommunens stadsantikvarie tillsammans med fastighetsförvaltningen. 

Tomter

Tomterna med utsikt över Hallsfjärden/Torpaviken och är utmärkta för nybyggnation i lugnt läge vid Näsets udde. Tomterna, på 2300-2600 m2, är mestadels plana och ligger vid allmän väg (återvändsgata) intill Glashyttans värdshus och ett allmänt bad i mindre format. Tåg till Stockholm ca 45 minuter från Södertälje C och ca 25 min från Södertälje Syd. 

Byggnader

Tomterna arrenderas ut obebyggda. Positivt förhandsbesked finns för ett bostadshus på 140 m2 + inredd vind på tomt 1 respektive 120 m2 i två plan på tomt 2 och 3. Utöver detta får uthus på högst 50 m2 uppföras på tomten. 

Vatten/avlopp samt el

Kommunalt vatten och avlopp samt el dras fram till tomtgräns under 2018. Arrendatorn betalar 250 000 kr för anslutningarna. 

Arrendetid

Arrendet erbjuds med en kontraktstid på tio (10) år. En bostadsarrendator har ett mycket starkt besittningsskydd. Lagtexten om detta finns i jordabalkens tionde kapitel

Mer fakta

Viktig fakta om tomterna, arrende, kartor, utdrag ur jordbalken samt anbudsblankett finns i dokumentet om Arrendetomterna Nästets Udde (pdf - 1,8 mb).

 

Kontaktperson:

Håkan Thoresson

hakan.thoresson@sodertalje.se