AstraZeneca genomför krisövning 9-12 oktober

AstraZeneca kommer att genomföra en krisövning på anläggningen i Snäckviken under dagtid perioden 9-12 oktober 2017. Ambulans, polis och brandkår kommer att vara på plats. Övningen kommer inte att störa omkringliggande verksamhet eller grannar.