Barn och ungdom tar emot studiebesök från närliggande högskolor

I veckan bjöd Barn och ungdom in socionomstudenter från högskolorna i Stockholm, Södertörn, Mälardalen och Gävle till en heldag på Holmfastvägen i Södertälje. Under dagen berättade medarbetarna om sin verksamhet, vad socialt arbete innebär i praktiken och hur vi arbetar för att hjälpa våldsutsatt barn och deras familjer. Varje tillfälle tar de emot ett fyrtiotal studenter.

Camilla Östergren är gruppledare inom utredningsenheten 0 – 12 år inom barn och ungdom och den som är ansvarig för dagen. Det här är tredje året som enheten bjuder in socionomstudenter till en heldag som ger dem en inblick i verksamheten och hur deras arbete gör skillnad för familjer som behöver hjälp.

- De senaste åren har varit tuffa för oss inom socialtjänsten, och för att vi ska kunna attrahera medarbetare till oss behöver vi berätta om hur det är att jobba här, säger Camilla. Det är klart att studenterna läser om hur det är generellt inom socialtjänsten, de pratar om det och har med sig erfarenheter från deras praktikplatser som påverkar dem i sina beslut. Det här är en väg för oss att försöka bidra till en mer positiv bild av socialtjänsten som myndighet men även av socialtjänsten som en framtida arbetsplats, fortsätter Camilla.

Att det finns en utbredd uppfattning om att det är en arbetsplats med högt tryck och hög arbetsbelastning bekräftas av studenterna när Camilla frågor vad de har för tankar om socialtjänsten. Samtidigt är de flesta rörande överens om att det är en bra första arbetsplats – tuff men ett så oerhört viktigt arbete som görs här – och känns lockande att söka sig till.

- Vi gör ett viktigt arbete, och vårt fokus är att alltid se till barnets bästa, säger Camilla. Det finns en rätt trist retorik i media bland annat, där just det försvinner och vi snarare framstår som fyrkantiga myndighetspersoner som tar barn ifrån deras föräldrar – ibland utan att meddela det.

- Vi vill med en sådan här dag med egna ord berätta om hur vi arbetar för att barn och unga ska må bra och ha en trygg uppväxt och ge mening och betydelse till yrket som sådant och specifikt socialtjänsten i Södertälje kommun.