Beslut fattat om Södertäljelyftet

Idag har kommunstyrelsen fattat beslut om Södertäljelyftet. Under perioden 2017–2019 investeras 100 miljoner kronor i syfte att bygga Södertälje helt och hållbart.

Med en förbättrad ekonomi och minskad skuldsättning ser majoriteten ett utrymme att påskynda och utöka investeringar i kommunen. Södertäljelyftet handlar både om att skynda på redan planerade åtgärder såsom underhåll av gator och vägar, och om nya investeringar som ökar trivseln för Södertäljeborna.

Satsningen ska komma hela Södertälje till del och upprusta och innefatta satsningar i både centrala staden och kommundelarna.

Mer om budget, konkreta åtgärder och fördelningen över perioden 2017–2019 finns i kommunstyrelsehandlingarna, länk här.