Beslut om konsekvenser för Assyriska och Syrianska

Idag beslutade kultur- och fritidsnämndens presidieutskott att elitverksamheten för Assyriska FF och Syrianska FC från U21 och uppåt stängs av från Södertälje kommuns anläggningar efter säsongens slut. Beslutet är en konsekvens av att klubbarna inte har uppfyllt sina ekonomiska åtaganden.

Södertälje kommun har den senaste tiden haft en dialog med Assyriska och Syrianska om klubbarnas uppfyllelse av det avtal som ingicks i juni. Båda klubbarna har uppfyllt den del i avtalet som handlar om att samutnyttja lokaler som de tidigare haft ensamrätt till. Men avtalen har inte uppfyllts när det gäller klubbarnas ekonomiska åtaganden.

Konsekvenserna av beslutet innebär att båda föreningarna kan avsluta säsongen 2017, samtidigt som klubbarna får en viss tidsfrist för att lösa sina ekonomiska åtaganden inför säsongen 2018. När dessa är lösta får klubbarna åter tillgång till kommunens anläggningar.

I översynen av alternativa konsekvenser för klubbarna har kultur- och fritidsnämnden värnat barn- och ungdomsidrotten, för att göra det möjligt för den att fortsätta på samma sätt som idag.

Södertälje kommun ser positivt på den dialog som förts med respektive klubb, där båda klubbarna visar en tydlig vilja att uppfylla sina ekonomiska åtaganden gentemot kommunen.