Bevattningsförbudet i Södertälje och Nykvarns kommuner hävt

Bevattningsförbudet i Södertälje och Nykvarns kommuner hävs från och med den 12 september. Anledningen är att grundvattennivåerna nu har återhämtat sig bra och läget är åter stabilt.

För mer information om bevattningsförbudet se Telges webbplats: Bevattningsförbudet är nu hävt