Brexits påverkan på Scania

Scania kan komma påverkas av Storbrittaniens utträde ur EU, det så kallade Brexit. Detta säger EU och handelsministern Ann-Linde efter sitt besök hos Scania i Södertälje i onsdags.

Ministern Ann-Linde bjöds i onsdags på en rundvandring i Scanias lokaler. Efter att ha tagit del av besöket betonade hon också allvaret av de bieffekter på exporten som kan komma utav Brexit, även för Scanias del. Särskilt då Storbrittanien är och har varit en stor och betydande exportmarknad. Handeln utanför EU kommer att betyda avsevärt högre tullavgifter. Oavsett hur fördelaktiga avtal som sluts mellan EU och Storbrittanien kommer det påverka exporten negativt i ekonomisk bemärkelse.

Exporterandet i Sverige ger ca 1,4 miljoner svenskar jobb och uppgår till ca 50 % av BNP.  Utifrån detta vill Ann-Linde diskuter hur regeringen kan bistå företagarna framöver. Ett förslag är att genom EU förhandlingar påverka för bra och fördelaktiga frihandelsavtal, liknande CETA. CETA-avtalet är ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada, det i sig öppnar upp en större marknad som kan påverka Scanias export positivt.