2017

Bryggpromenaden vid Marenplan stängs tillfälligt av

2017-08-22

Idag spärras bryggpromenaden vid Marenplan av, sträckningen inre Maren – Blindtarmen (utloppet från kanalen till Maren). Detta efter att en inspektion visat att delar av bryggan behöver förstärkas.

Avspärrningen sätts upp som en säkerhetsåtgärd i god tid innan Södertäljefestivalen, då många besökare vistas i området.

Bryggan vid Maren förstärktes 2013 och har sedan dess kontrollerats kontinuerligt. Kommunen tar även del av data från Sjöfartsverkets mätningar som de kontinuerligt genomför.

Förstärkningsarbetet planeras att vara klart under tidig höst.