De fick ta emot utmärkelser för årets innovation och årets utveckling

De sätter medborgaren först, de respekterar individen och de gör mer än förväntat. Under torsdagen fick sex medarbetare och arbetsgrupper ta emot utmärkelser för årets innovation och årets utveckling.

Vardera nämnd delade ut utmärkelser för årets innovation och årets tveckling:

Socialnämnden

Camilla Östergren, gruppchef utredning 0 - 12 år på barn och ungdom fick ta emot utmärkelsen årets utveckling för sitt kreativa arbete med att utveckla ett studiebesöksprogram för socinomer under utbildning.

Enheten för arbetsrehabilitering inom vuxenenheten fick ta emot utmärkelsen för årets innovation för sitt innovativa arbete med att få ut personer med psykisk funktionsnedsättning i arbete.

Omsorgsnämnden

Helena Samuelsson, resultatenhetschef inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning fick ta emot utmärkeslen årets utveckling för sitt insiktsfulla arbete med att implementera nya digitala arbetssätt som underlättar och förenklar olika processer inom verksamheten.

Rutingruppen inom myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning fick ta emot utmärkelsen årets innovation för sitt metodiska arbete med att bygga upp rutiner och ta fram stöd- och styrdokument för en mer effektiv och rättssäker handläggning.

Äldreomsorgsnämnden

Gabriel Yacoub, undersköterska inom hemtjänsten fick ta emot utmärkelsen årets utveckling för sitt inspirerande och stöttande arbete med att bidra till en lyckad implementering av nytt digitalt arbetssätt inom hemtjänsten.

Teamet för trygg och säker hemgång inom myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning fick ta emot utmärkelsen årets innovation för sitt engagerande arbete med att göra brukarens hemgång från sjukhus så smidig och smärtfri som möjligt.

Fotnot

Under hösten lanserade social- och omsorgskontoret utmärkelser för årets innovation och årets utveckling i syfte att uppmärksamma medarbetare som har gjort något utöver det vanliga. Alla inom kontoret fick möjlighet att nominera den person eller verksamhet som gjort något för att förbättra och utveckla verksamheten eller som gjort något som förenklar vardagen för våra brukare. En jury gick igenom samtliga bidrag och beslutade utifrån ett antal kriterier vilka som tilldelades utmärkelserna.