2017

Debatt om Ungerns framtid i EU

2017-12-13

Ungerns utveckling, särskilt vad gäller inskränkningarna i de grundläggande rättigheterna har varit föremål för diskussion hos Europaparlamentet. Förra veckan bemötte Ungern kritiken.

Sedan 2010 då Viktor Orbans parti Fidez kom till makten i Ungern har mer och mer kritik framförst mot landet. Det handlar bla om begränsningarna i pressfriheten, domstolarnas partiskhet samt övriga nya lagar som urholkar demokratin och rättstaten. Detta var föremål för diskussion förra veckan, där utrikesminister Peter Szijjarto deltog.

Vad gäller press och organisationsfriheten, som nyligen gjort begränsningar i, försvarades detts med att Ungern har en annan förståelse av vad suveränitet innebär.

"De ex-kommunistiska länderna gick med i EU med en väldigt annorlunda rättslig och politisk kultur och en annan syn på suveränitet."

Ungerska människorrättsorganisationer vittnar också om att den nya NGO-lagen främst har införst för att begränsa regeringskritiska aktörer. Lagen i sig innebär i korthet, att icke-statliga organisationer har krav om att redovisa alla utländska finansiella bidrag.

Professor Gabor Polyák, yttrade också sitt missnöje vad gäller pressfrihetens inskränkningar.

"Medielandskapet har förvandlats helt sedan 2010. Alla som är kritiska mot regeringen utmålas för att vara betalda av den ungersamerikanska judiske affärsmannen George."  

Någon som däremot uppskattade ungerns arbete med migrationsarbetet var Sverigedemokraternas ledamot Kristina Winberg. Hon ville istället tacka den ungerska regeringen i sitt motstånd mot omfördelningen av flyktingar.

" Jag hade gärna haft dig som migrationsminister i Sverige."

Hur EU ska gå vidare med detta är inte bestämt. Europaparlamentet och EU-kommissionen är ännu inte överens om ett eventuellt triggande av artikel 7. Ännu anser inte kommissionen att Ungern når upp till samma systematiska underminiering av unionensvärderingarn så som Polen gör. Debatten är ett underlag till den resolution som kommer komma under nästa år, från Europaparlamentet.