Del av gång- och cykelväg avstängd

Del av gång- och cykelvägen längs med kanalen vid Bergviksgatan är avstäng på obestämd tid.

På grund av arbeten längs med kanalen stängs en del av gång- och cykelvägen längs med
kanalen, parallellt med Bergviksgatan, av på obestämd tid. Arbetet är en del av Mälarprojektet  där Sjöfartsverket förbättrar farleden genom Södertälje kanal.