Nyköpingsvägen öppen för trafik igen

Nyköpingsvägen är nu åter öppen för trafik. Sträckan mellan Genetaleden och Stålhamravägen har under veckan asfalterats.

- Arbetet gick snabbare än förväntat, säger Per Bråmå, gatu- och trafikingenjör. Vi är väldigt nöjda. Vi väntade med att göra detta jobb, för att påverkan på trafiken skulle bli så liten som möjligt.

Helt avstängd i fyra dagar

Det är Nyköpingsvägen mellan Genetaleden och Stålhamravägen som har asfalterats.

- Att arbetet tog fyra i stället för fem dagar berodde på att vi kunde arbeta effektivt, säger Per Bråmå.

Förstärkningsnät över vägbanan

Nyköpingsvägen är en gammal betongväg och därför behövde vi lägga ett förstärkningsnät över vägbanan för att beläggningen ska hålla bättre.

- Om vi hade lagt asfalt direkt på betongen finns risk för att asfalten spricker när fogarna i betongen rör på sig. Vi har fått ett bättre resultat med den här metoden, konstaterar Per Bråmå.