2017

Den fria rörligheten för personer

2017-08-09

Den fria rörligheten för personer har många av oss som rest inom EU stött på utan att kanske vara medvetna om den. Men hur fungerar den?

EU har ett grundelement, nämligen de fyra friheterna som består av: fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Det är en vital del av den inre marknaden och innebär i sig att handeln inom EU ska kunna ske utan tullar och handelshinder. 

Men om vi för tillfället fokuserar på den fria rörligheten för just personer så kan kortfattat sägas att EU-medborgare har rätt att resa till andra medlemsländer och befinna sig i landet under en lång eller kort period, tumregeln är 3 månader. Möjlighet att stanna en längre tid finns och det gäller främst om du är där för att: studera, driva eget företag eller leva som pensionär. 

Man bör dock vara beredd på att landet kan komma att ställa krav kring till uppehälle om du stannar under en längre period. Bland annat kan myndigheter begära att personen i fråga registrerar sig eller att man måste uppvisa medlen kring hur man försörjer sig i landet. Skulle kraven inte uppfyllas finns risk att lander kräver att du flyttar. 

Har man en familj innefattas även de i rätten att röra sig fritt och flytt med, även om dessa inte är EU-medborgare. 

 

Sen finns Schengensamarbetet som komplement till den fria rörligheten. Inom Schengenområdet (för närvarande va 26 länder) finns inga gräns/passkontroller, i syfte att ytterligare underlätta den fria rörligheten. Det kan dock uppstå tillfälliga gränskontroller vid terrioristhandlingar, stora sportevenemang och bristande kontroll av de yttre gränserna.