Digital gymnasiekatalog visar alla gymnasieskolor i Södertälje

Nu finns en digital katalog med information om Södertäljes tolv gymnasieskolor – fem kommunala och sju fristående.

- Variationen av gymnasieutbildningar i Södertälje är bland de bästa i Stockholmsregionen. I Södertäljes gymnasieskolor kan du plugga i en stadskärna eller ute på landet. Du kan idrotta eller spela teater. Du kan lära dig ett yrke eller lägga grunden för att läsa på universitet och högskolor, säger utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons (S).

På Södertäljes gymnasier finns möjligheter till studier på nationella program med olika inriktningar. Det finns även introduktionsprogram för elever som inte är behöriga att söka ett nationellt program – och gymnasiesärskolan erbjuder såväl nationella gymnasiesärskoleprogram som individuellt program.

- Här finns både stora och små skolor. Det som är gemensamt för dem är att du – om du arbetar hårt och gör ditt bästa – har goda möjligheter att få jobb på någon av de arbetsplatser som finns i kommunen, eller kanske få plats på någon av de utbildningar som nu växer fram i vårt nya högskolecampus, säger Elof Hansjons.

Gymnasiekatalogen hittar du här.