E-tjänst för bygglov

Nu blir det lättare för att ansöka om bygglov och göra anmälan för åtgärder som inte kräver lov. En ny e-tjänst som kommer att spara tid för alla som ansöker finns nu tillgänglig på kommunens hemsida.

Den nya e-tjänsten rör bygglov, marklov, rivningslov och ger möjlighet att göra anmälan för åtgärder som inte kräver lov, exempelvis installation av eldstad och Attefallshus. Via e-tjänsten guidas den sökande genom hela processen fram till att ansökan är inskickad. 


– Tjänsten är ett viktigt steg i Södertälje kommuns stora digitaliseringsarbete, säger Maria Dahl Torgerson, kommunikationschef med ansvar för digitalisering. Tillgänglighet är ett nyckelord i dagens samhälle, och genom våra digitala tjänster kan vi underlätta och effektivisera för Södertäljeborna och näringslivet.

Allt som behövs för att komma igång med e-tjänsten bygglov och ansökan är bank-id och aktuella bygglovshandlingar. Alla obligatoriska handlingar som sparas digitalt kan bifogas direkt med ansökan. Genom att använda de digitala ansökningarna kan handläggningen starta snabbare och löpa på smidigare.

– Vi är så glada över att lansera den nya e-tjänsten, säger bygglovschefen Kajsa De Vall. E-tjänsten kommer att spara tid för alla som ansöker. Vi hoppas att den ska förenkla vardagen för våra invånare samtidigt som vi på bygglov effektiviserar vår handläggning.

Den nya e-tjänsten har utvecklats av kommunens samhällsbyggnadskontor och Kontaktcenter. Mer finns på Södertälje kommuns webbsida www.sodertalje.se/bygglov