Elbuss med smart laddning

Nu rullar nordens första elhybridlinje med trådlös hållplatsladdning i trafik i Södertälje. Ett unikt samarbete mellan Scania, SL, Vattenfall, Södertälje kommun och KTH har resulterat i en nyutvecklad stadsbuss som trafikerar linje 755 under ett år.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och målet är att utveckla en tyst och hållbar kollektivtrafik.

Den trådlösa hållplatsladdningen innebär att bussen laddas automatiskt vid ändhållplatsen. Sju minuters laddning räcker för att busslinje 755 kan köra på el den tio kilometer långa sträckan från Tom Tits till Södertälje Syd och tillbaka. Tekniken är säker, effektiv och miljövänlig.

– Södertälje växer och vi behöver testa hur vi utformar framtidens hållbara resande, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S). Projektet är helt i linje med våra miljömål att minska klimatbelastningen och förbättra luften i stadskärnan. Dessutom gynnar det näringslivets utveckling i regionen.

Satsningen på induktivt laddad busstrafik är ett forskningsprojekt. Som en del i projektet kommer en utvärdering att göras om hur den avancerade tekniken fungerar i praktiken i samhället. Erfarenheterna från Södertälje kommer att användas inför kommande satsningar på en elektriskt driven, hållbar kollektivtrafik.

– Vi vill bidra till forskningsprojekt i Södertälje, säger stadsmiljöchef Björn Rabenius. Resultaten kan lära oss om hur vi kan använda oss av ny teknik i infrastrukturen, så vi kan göra ett bättre jobb för Södertäljeborna.

Södertälje kommun har genom sitt väghållaransvar ansvaret för transportinfrastrukturen i området. Kommunen har bistått med sakkunskap, upplåtelse av väg och resurser för väginstallationer för att pröva den nya tekniken.