2017

Eldningsförbud i hela Stockholms län

2017-05-29

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län eftersom det råder hög brandrisk i skog och mark.